Historia | Aktualności | Wspólnoty | Oaza | Kontakt

itamy serdecznie na stronie internetowej parafii pod wezwaniem Świętej Barbary w Tarnobrzegu.

Znajdziesz tutaj krótką historię parafii, opisy wielu wydarzeń z jej życia.
Poznasz także członków i działalność poszczególnych wspólnot działających przy tej parafii.